آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم

آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم

آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم در دانشکده های پزشکی، داروسازی، مدیریت، پرستاری و مامائی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۹۵/۱۲/۷ و دریافت کمک های دانشجویی برای خرید پوشاک برای کودکان کارو خیابان تحت پوشش انجمن. این بازارچه تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۱ ادامه دارد.

(بیشتر…)