اولین مجمع عمومی و انتخابات شورای اجرایی انجمن

اولین مجمع عمومی و انتخابات شورای اجرایی انجمن حمایت از کودکان کار خیابان(سفیرنور) زمان:دوشنبه ۱۷خرداد ۱۳۸۹ساعت ۱۶الی ۱۸ مکان :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-تالاردکترشریعتی ازکلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام ودریافت کارت شرکت در انتخابات از تاریخ ۸/۳/۸۹ لغایت ۱۳/۳/۸۹ به دفتر انجمن واقع در طبقه فوقانی تالارشریعتی مراجعه نمایند باتوجه […]

جلسه آشنایی با کمیته های انجمن

ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی موفقیت به اطلاع می رساند به منظور آشنایی اعضای جدید با کمیته های فرهنگی و آموزش انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان (سفیرنور) جلسه ای در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۳۰ در طبقه ی فوقانی تالار دکتر شریعتی برگزار می گردد بدینوسیله از افرادی که فرم […]

گزارش جلسه ی روابط عمومی

در تاریخ شنبه ۸ اسفند ماه جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای شورا و دبیر کمیته ی روابط عمومی و دبیر انجمن و معاون ایشان صورت پذیرفت این جلسه با هدف مشخص کردن اعضای هیئت تحریریه وسردبیر نشریه انجمن و نیز پیگیری وظایف هر کمیته در جمع آوری وتحویل گزارش برای وبلاگ و نشریه […]

جلسه ی شورای داخلی انجمن

در تاریخ دوشنبه ۳/۱۲/۸۸ ساعت ۳:۳۰ بعدازظهرجلسه ی شورای داخلی انجمن سفیرنورباحضورتعدادی ازاعضای شوراودبیرانجمن ومعاون ایشان تشکیل شد. پس ازگفت وگوهای لازم مصوبات وکارهای درپیش روی انجمن ازقرار زیرمی باشد: ۱تأیید ونظرمثبت جمع به همکاری دربرگزاری نمایشگاه خیریه دانشگاه درهفته ی جاری در روزهای ی۹ الی ۱۲ اسفند ماه و نیزجشن اختتامیه درتاریخ ۱۲ ام […]

گزارش جلسه کار گروه تخصصی پژوهش

با حضور چند تن از اعضای فعال کمیته پژوهش جلسه­ای با موضوع بررسی و شناسایی پتانسیل های کمیته پژوهش در جهت حمایت از کودکان کار و خیابان برگزار گردید. در این جلسه پیرامون چندین مبحث عمده که کمیته پژوهش توانایی انجام آن را دارد، گفتگو شد که شامل فعالیتهای زیر می باشد: تهیه و تألیف […]

انتخابات جدید انجمن

درطی جلسه ای که به منظورفعالسازی کمیته های مختلف انجمن بعدازهمایش باحضورجمعی ازاعضای هیئت مؤسس وشورای اجرایی واعضای فعال انجمن ومسئولین کمیته هایی که کناره گیری یا به صورت راکد و کم فعالیت درآمده بودند انتخاباتی برگزارگردیدکه پس ازرأی گیری از اعضای حاضرکه حدود ۳۰ نفر بودند. دبیرجدید انجمن وبرخی ازمسئولین کمیته ها مشخص شدندکه […]

مشارکت سفیر نور با شهرداری اصفهان

طرح اجرایی مذکور با عنوان (شناسایی و ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابان شهر اصفهان) می باشد که توسط اعضای انجمن سفیر تهیه و تدوین شده. در این طرح تلاش گردیده تا به منظور اجرای مطلوب آن٬ با ارگان­ها و سازمان­های فعال در حوزه­ی مسائل اجتماعی ارتباط بر قرار شود برای همین منظور در خرداد […]

جلسه گروه آموزش انجمن سفیر نور

در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ جلسه گروه آموزش انجمن سفیر نور با حضور داوطلبین و اعضای گروه جذب در طبقه دوم تالار شریعتی برگزار گردید. در این جلسه مسائل مربوط به گروه آموزش توسط مسئول این گروه جناب آقای امیرحسین روحانی تبیین شد و سرکار خانم نجات بخش به عنوان معاون گروه آموزش انتخاب شدند.