جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور (ویژه جشن)

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور (ویژه جشن)

در جلسه ای که امروز مورخ ۹۵/۶/۲۸، با حضور شورای اجرایی جشنِ “رنگین کمان مهربانی” برگزار شد، تصمیمات نهایی در رابطه با موارد زیر گرفته شد: نوع مسابقات مربوط به جشن و همچنین مسئولین مسابقات که برای تهیه ی وسایل اقدام خواهند کرد. تهیه ی کیبورد. آخرین پیشنهادات برای دکور ارائه شد و مسئولین برای […]

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور  (ویژه جشن)

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور (ویژه جشن)

در جلسه ی روز سه شنبه، مورخ ۲۳ شهریور ماه، به منظور برنامه ریزی جشن، برگزار شده بود؛ با نظرات و پیشنهادات دوستان و فعالان عزیز، نام رنگین کمان مهربانی برای جشن انتخاب شد. در این جشن که برای کودکان منطقه ی حصه برگزار خواهد شد، ۱۰۰ نفر از کودک حضور خواهند داشت که به […]

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور روز سه شنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه، با حضور اعضای سفیر نور برگزار شد. موضوع اصلی جلسه، جشن کودکان کار بود و مرتبط با آن مسئولیت هایی تعیین و به عهده ی هریک از عزیزان سفیری قرار گرفت. این مسئولیت ها اجمالا به شرح زیر هستند : مسئول نقاشی صورت […]

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه ی روز سه شنبه ی انجمن سفیر نور مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور اعضای انجمن سفیر نور برگزار شد.
موضوع اصلی جلسه، اجرای جشن برای کودکان کار بود، که مرتبط با آن مسئولیت هایی تعیین و به عهده ی هر یک از عزیزان سفیری قرار گرفت.
(بیشتر…)

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور روز روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶، برگزار شد.
در این جلسه، در مورد عملکرد انجمن در تابستان سال ۹۵ گفتگو و برای برنامه هایی که اجرایشان با مشکل مواجه شده راه حل ارائه شد.

(بیشتر…)

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور

جلسه ی شورای اجرایی انجمن سفیر نور امروز, دوازدهم مرداد ماه, به منظور پیگیری فعالیت های انجام شده و برنامه ریزی برای باقیمانده ی تابستان برگزار شد. گزارش جلسه به شرح زیر است: ?در این جلسه از مشکلاتی نظیر کمبود نیرو برای انتقال کتابخانه و افزایش کودکان شرکت کننده در کلاس های تابستان بدون هماهنگی […]