گزارش طرح معاینه و درمان دندانپزشکی

گزارش طرح معاینه و درمان دندانپزشکی

با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان تحت پوشش انجمن، با همکاری گروه جهادی دندانپزشکی «سفیران امید و سلامت» طرح معاینه و درمان دندانپزشکی انجمن سفیر نور برگزار شد. گزارش کامل این طرح از این لینک قابل دریافت است.

گزارش جلسه کار گروه تخصصی پژوهش

با حضور چند تن از اعضای فعال کمیته پژوهش جلسه­ای با موضوع بررسی و شناسایی پتانسیل های کمیته پژوهش در جهت حمایت از کودکان کار و خیابان برگزار گردید. در این جلسه پیرامون چندین مبحث عمده که کمیته پژوهش توانایی انجام آن را دارد، گفتگو شد که شامل فعالیتهای زیر می باشد: تهیه و تألیف […]

خلاصه عملکرد انجمن در سه ماه اول سال ۱۳۸۸

خلاصه عملکرد انجمن در سه ماه اول سال ۱۳۸۸

خلاصه ای از عملکرد انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان ‹‹سفیر نور›› در سه ماه اول سال ۱۳۸۸     برگزاری دو جلسه معارفه جهت آشنایی اعضای جدید با فعالیت های کانون برگزاری جلسات توجیهی اعضای کمیته جذب و شناسایی تقسیم بندی مناطق به منظور بررسی و شناسایی کودکان کار و خیابان گروه بندی […]