کارگاه آموزش ساخت جعبه تزیینی

بدین وسیله گزارش کارگاه آموزش ساخت جعبه تزیینی باکس را به اطلاع دوستان و اعضای محترم میرسانم که در تاریخ سه شنبه ۱۱/۳/۸۹ دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان طبقه فوقانی تالاردکترشریعتی به همت کمیته فرهنگی انجمن حمایت از کودکان کاروخیابان ودیگردوستان برگزار گردید و در آن به ساخت جعبه پرداختند که هم به کودکان در آینده […]

کارگاه آموزشی چگونگی کار گروهی وبرخوردبا کودکان کاروخیابان

کارگاه آموزشی چگونگی کار گروهی وبرخوردبا کودکان کاروخیابان در روز پنج شنبه ۸۹/۲/۲۳ برگزار گردید.این کارگاه در دو بخش به صورت مجزا انجام شد. بخش اول:چگونگی انجام کار گروهی باتدریس جناب آقای رحیم نژاد در ساعت ۹:۳۰صبح شروع شد. ابتدا افراد حاضردر سالن به ۷گروه ۶نفره تقسیم شدندوهرکدام از گروه ها یک سر گروه داشتند […]

کارگاه آموزشی کار گروهی و نحوه ی برخورد با کودکان آسیب دیده

انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان سفیرنور زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند: اولین دوره ی کارگاه آموزشی با موضوع کار گروهی ونحوه ی برخوردباکودکان آسیب دیده اجتماعی با حضوراساتیدمجرب. زمان برگزاری پنج شنبه ۲۳/۲/۸۹ از ساعت ۹صبح مکان:تالارطباطبایی دانشکده پزشکی جهت ثبت نام رایگان از ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت از […]

کارگاه روش تحقیق

اولین کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق مقدماتی، روز پنج شنبه اول مردادماه ۸۸ در محل تالار شهید خرازی دانشکده داروسازی برگزار شد. مدرس کارگاه آموزشی سرکار خانم حق گویی (کارشناس ارشد جامعه شناسی)، دبیر کمیته پژوهش انجمن سفیر ضمن تعریف انواع تحقیقات بنیادی و کاربردی، انواع طرح های پژوهشی را ازنظر زمان گردآوری داده […]

کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان

متن ذیل خلاصه مطالب ارائه شده توسط سرکار خانم خامی، دبیر انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست می باشد که در کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان ، در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ و در مکان تالار شهید روح الامین دانشکده داروسازی ایراد گردید. دانشکده داروسازی ایراد گردید.   بسم الله الرحمن […]

کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان

متن ذیل خلاصه مطالب ارائه شده توسط سرکار خانم قاسمی، مشاور حقوقی انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست می باشد که در کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان، در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۷ و در مکان تالار شهید روح الامین دانشکده داروسازی ایراد گردید.   بسم الله الرحمن الرحیم موضوع مورد بحث […]

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی

انجمن سفیر نور برگزار می نماید : اولین کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی مکان : شنبه ۱۰ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۴ دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۵ زمان : تالار روح الامین دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان