نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه نقاشی

از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته، نمایشگاهی از نقاشی‌های بچه‌هایی که در کلاس نقاشی تابستان ۹۴، با همکاری استاد هنر درمانی، آقای سام گشتاسبی کشیده بودند، در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان برگزار گردید.