خرید پوشاک برای کودکان تحت پوشش انجمن

خرید پوشاک برای کودکان تحت پوشش انجمن

اعضای انجمن سفیرنور در تاریخ های ۲۴ و ۲۶ اسفند سال ۹۵ برای ۳۰ نفر از کودکان تحت پوشش انجمن از معاید حاصل از غرفه های بازارچه سین هشتم و بازارچه دانشجویی دندان پزشکی پوشاک خریداری شد.

آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم

آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم

آغاز به کار غرفه های بازارچه سین هشتم در دانشکده های پزشکی، داروسازی، مدیریت، پرستاری و مامائی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۹۵/۱۲/۷ و دریافت کمک های دانشجویی برای خرید پوشاک برای کودکان کارو خیابان تحت پوشش انجمن. این بازارچه تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۱ ادامه دارد.

(بیشتر…)

خاطرات روز خرید از قلم یکی از سفیران نور

خاطرات روز خرید از قلم یکی از سفیران نور

ساعت حوالی چهار بعدازظهر بود و من منتظر یکی از اعضای انجمن، سر چهاراه ایستاده بودم ،نگاهم همه جا می دوید و هم چنان منتظر. بالاخره انتظار سر رسید و همکاران گرامی به من ملحق شدند و راه را به سوی قرار اصلی هموار کردیم. به میعادگاه رسیدیم بچه ها منتظر بودند، ناگفته نماند یکم بدقولی کردیم و دیر رسیدیم سرقرار.

(بیشتر…)

بازارچه خیریه سین هشتم – روز افتتاحیه

بازارچه خیریه سین هشتم – روز افتتاحیه

روز افتتاحیه بازارچه خیریه سین هشتم سال ۹۵ با حضور دکتر شاه مرادی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دکتر اصغری رییس دانشگاه و خانم دکتر اکبری رییس روابط عمومی دانشگاه و اعضای هیئت موسس انجمن و نماینده ی نهاد رهبری.

(بیشتر…)