بازارچه خیریه سین هشتم – روز افتتاحیه

بازارچه خیریه سین هشتم – روز افتتاحیه

روز افتتاحیه بازارچه خیریه سین هشتم سال ۹۵ با حضور دکتر شاه مرادی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دکتر اصغری رییس دانشگاه و خانم دکتر اکبری رییس روابط عمومی دانشگاه و اعضای هیئت موسس انجمن و نماینده ی نهاد رهبری.

(بیشتر…)