فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

انجمن سفیرنور در نظر دارد به مناسبت روز جهانی کودک و هم زمان با سالگرد تولد انجمن، همایش نیم روزه ای را با عنوان «نان آوران کوچک شهر من» در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری برگزار نماید. این همایش با محوریت موضوع کودکان کار و خیابان با حضور مدعوین برگزار خواهد شد. به اطلاع علاقه […]