برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن سفیر نور

برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن سفیر نور

جلسه هم اندیشی اعضای فعال انجمن سفیر نور در روز شنبه ,بیست و هشتم بهمن ماه برگزارشد. در ابتدای جلسه گزارش فعالیت های انجمن در چند ماه اخیر بیان شد. همچنین نقاط ضعف و قوت انجمن و پیشنهاداتی برای بهبود فعالیت ها مطرح شد. سپس برنامه های در دست اقدام از جمله برگزاری بازارچه “سین […]