نهمین همایش ملی سازمان‌های غیر دولتی ایران

نهمین همایش ملی سازمان‌های غیر دولتی ایران

نهمین همایش ملی سازمان‌های غیردولتی ایران با موضوع تأثیرگذاری سازمان‌های غیر دولتی در فرایند توسعه کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام از ۱۱ الی ۱۳ شهریور و با حضور مسوولان استانی و کشوری و حدود ۲۵۰ سازمان غیر دولتی و کارشناسان از حوزه‌های مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی، جوانان، زنان، خیریه‌ها و غیره […]