ثبت نام کلاسهای تابستان

طی جلسه‌ای که در روز چهارشنبه یکم مرداد برگزار گردید، کلاس‌های نقاشی، خلاقیت، داستان خوانی، و سرود و شعر خوانی برای کلاس‌های تابستانی که از ۱۶ مرداد آغاز می‌گردد، تصویب شد؛ در روز پنجشنبه دوم مرداد نیز، در دفتر سفیر نور واقع در منطقه حصه، از کودکانمراجعه کننده، ثبت‌نام به عمل آمد. همچنین جا دارد […]