تهیه و توزیع ارزاق برای چندین خانواده نیازمند

تهیه و توزیع ارزاق برای چندین خانواده نیازمند

طبق سری گردش‌های خانه به خانه و شناسایی‌های یکی دو ماه اخیر که توسط گروه جذب انجام شد، و با مقداری کمک‌های مالی که در اختیار انجمن قرار گرفته بود، این هفته مقداری ارزاق برای چند خانوار نیازمند، تهیه و در اختیارشان قرار گرفت. (عکس در ادامه) با سپاس فراوان از زحمات خانم خوش نیت، […]