آغاز به کار کتابخانه انجمن سفیرنور

آغاز به کار کتابخانه انجمن سفیرنور

کتابخانه انجمن سفیر نور واقعد درهسته به مدیریت خان اصولی شروع به کار کرد. طی چند هفته گذشته، تقریباً تمام کتاب‌هایی که از گوشه و کنار اهدا شده بود، بررسی و ثبت شدند. با دوندگی فراوان، یک عدد قفسه چوبی از دانشگاه گرفته و به دفتر حصه برده شد. همچنین در نمایشگاه کتاب تهران تعدادی […]