جلسه شورای اجرایی [برنامه ریزی فعالیت های تابستان]

جلسه شورای اجرایی [برنامه ریزی فعالیت های تابستان]

در جلسه‌ای که امرور مورخ ۲۶ خرداد ماه برگزار شد، مجموعه فعالیت‌هایی که قرار است در تابستان برگزار شود بررسی شد. بنابر مصوبات این جلسه، قرار است در تاریخ ۲۱ تیر، یک جلسه افطار برایکوذکان برگزار شود. همچنین با همکاری خانوم زارعی، از فعالان قدیمی بهزیستی، مجموعه کلاس‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی برای کودکان حصه برنامه‌ریزی […]