انتخابات جدید انجمن

درطی جلسه ای که به منظورفعالسازی کمیته های مختلف انجمن بعدازهمایش باحضورجمعی ازاعضای هیئت مؤسس وشورای اجرایی واعضای فعال انجمن ومسئولین کمیته هایی که کناره گیری یا به صورت راکد و کم فعالیت درآمده بودند انتخاباتی برگزارگردیدکه پس ازرأی گیری از اعضای حاضرکه حدود ۳۰ نفر بودند. دبیرجدید انجمن وبرخی ازمسئولین کمیته ها مشخص شدندکه نتایج آن به شرح زیر می باشد.

خانم نسرین مهماندوست:دبیرانجمن

آقای مهدی تیموری:معاون

خانم مهنازرضائی:دبیرکمیته روابط عمومی

خانم شکیبامقصودی:دبیرکمیته جذب وشناسایی

آقای پارساراسخیان:دبیرکمیته آموزش

خانم سعیده لطفی:دبیرکمیته مالی واداری

خانم عاطفه رحیمی:دبیرکمیته فرهنگی

خانم زینب ابراهیمی:دبیرکمیته نیروی انسانی

خانم مرضیه حق گویی:دبیرکمیته پژوهش

خانم مائده اکبری:دبیرکمیته بهداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *