مصوبه کمیته بهداشت انجمن سفیر نور

طی جلسه ای که روز سه شنبه، ۱۳ مردادماه سال جاری با حضور اعضای کمیته بهداشت انجمن سفیر نور برگزار شد، مقرر شد اقداماتی درزمینه ی معاینه کودکان تحت آموزش سوادآموزی و هم چنین بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان آنها صورت پذیرد. زمان پیشبینی شده برای اجرایی شدن این مصوبه پایان شهریور ماه در […]

برگذاری جلسه کمیته بهداشت و درمان

به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن سفیر نور میرساند جلسه کمیته بهداشت و درمان این انجمن در روز سه شنبه برگزار خواهد شد. کلیه علاقه مندان می توانند در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال جاری رأس ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه در طبقه دوم تالار دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور به هم رسانند

اجرای طرح سوادآموزی کودکان کار و خیابان

«هرکس کلمه ای به من بیاموزدمرابنده خودکرده» حضرت علی (ع) به دنبال تلاش های چندماهه گروه جذب وشناسایی توانستیم حدود ۲۰ نفراز کودکان کارو خیابان در شهر اصفهان را شناسایی کنیم . حالا دیگر وقت آن شد که طبق قول وقرارهای قبلی با خودمان سواد آموزی به این کودکان را شروع کنیم . با کمک […]

کارگاه روش تحقیق

اولین کارگاه آموزشی با عنوان روش تحقیق مقدماتی، روز پنج شنبه اول مردادماه ۸۸ در محل تالار شهید خرازی دانشکده داروسازی برگزار شد. مدرس کارگاه آموزشی سرکار خانم حق گویی (کارشناس ارشد جامعه شناسی)، دبیر کمیته پژوهش انجمن سفیر ضمن تعریف انواع تحقیقات بنیادی و کاربردی، انواع طرح های پژوهشی را ازنظر زمان گردآوری داده […]