کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان

متن ذیل خلاصه مطالب ارائه شده توسط سرکار خانم خامی، دبیر انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست می باشد که در کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان ، در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ و در مکان تالار شهید روح الامین دانشکده داروسازی ایراد گردید. دانشکده داروسازی ایراد گردید.   بسم الله الرحمن […]

کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان

متن ذیل خلاصه مطالب ارائه شده توسط سرکار خانم قاسمی، مشاور حقوقی انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست می باشد که در کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابان، در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۷ و در مکان تالار شهید روح الامین دانشکده داروسازی ایراد گردید.   بسم الله الرحمن الرحیم موضوع مورد بحث […]

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی

انجمن سفیر نور برگزار می نماید : اولین کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی مکان : شنبه ۱۰ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۴ دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۵ زمان : تالار روح الامین دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بنام خداوند خوبیها

بنام خداوند خوبیها

گفتم : فالی چند گفت : ۲۰۰ تومان. گفتم : پول خرد ندارم گفت : خوب دو تا بخر چشم هایش عسلی بود و با صورتی ملایم روسری اش، شبیه کسی شده بود و مرا متوقف کرد. معصومیت محض رنگ ها بر آن قامت نشسته بود. شبیه؟! شبیه که بود؟ فرصت نداد در آن ترکیب […]